หน้าแรก คำถาม-คำตอบ แผนผังเว็บไซต์ ตัวแทนประกันชีวิต ติดต่อกับเรา  
 
   
 
 
กว่า 64 ปีนับตั้งแต่ วันก่อตั้งอาคเนย์ดำรงค์รักษาความมั่นคงให้กับคนไทย ด้วยความ
มั่นคงในหลักทรัพย์ของเรา ไม่เพียงแต่มุ่งสร้างสรรค์สินค้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่เรายังให้บริการที่จริงใจ และเต็มไปด้วยความปรารถนา
ดีต่อลูกค้าและคู่ค้าเสมอมา
อ่านต่อ