Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าแรก คำถาม-คำตอบ แผนผังเว็บไซต์ ตัวแทนประกันชีวิต ติดต่อกับเรา  
 

 
  หน้าแรก/เกี่ยวกับอาคเนย์/กรมธรรม์ปฐมฤกษ์
 
กรมธรรม์ปฐมฤกษ์ อาคเนย์
 
 
อาคเนย์ประกันภัย เริ่มต้นดำเนินธุรกิจด้วยพนักงานเพียง 5 คน และพนักงาน เดินตลาดอีก 5 คน โดยมีนาย วัยวรรธนะกุล ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการคนแรกของอาคเนย์ ต่อมาในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 บริษัท ได้รับอนุมัติจากทางราชการ ให้ดำเนินการรับประกันอัคคีภัยและภัยทางทะเลได้ โดยกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยฉบับแรกออกเมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2489 นับเป็นกรมธรรม์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งสะท้อนปณิธานในการดำเนินกิจการ ของคณะผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ที่ประสงค์จะสร้างหลักประกันความคุ้มครอง เพื่อความมั่นคงให้แก่สังคมและครอบครัวคนไทย

หลังการเติบโตของกิจการประกันวินาศภัย เพียง 4 ปี จึงได้ขยายกิจการการรับประกันชีวิตเพิ่มขึ้น โดยได้เริ่มดำเนินธุรกิจการประกันชีวิต เป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากทางราชการ ให้ดำเนินกิจการประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุได้ เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2493 โดยมี นายรองสนิท โชติกเสถียร เป็นผู้จัดการแผนกประกันชีวิตคนแรก ในการเปิดแผนกประกันชีวิตครั้งนั้น บริษัทอาคเนย์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับปฐมฤกษ์ของบริษัท ด้วยทุนประกัน 100,000 บาท

และเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 เสด็จมาทรงเป็นองค์ประธานเปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ที่ถนนสีลม จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น และเป็นสิริมงคลยิ่งต่อบรรดาพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ จวบจนปัจจุบัน