Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าแรก คำถาม-คำตอบ แผนผังเว็บไซต์ ตัวแทนประกันชีวิต ติดต่อกับเรา  
 

 
  หน้าแรก/เกี่ยวกับอาคเนย์/คำนิยม/ปณิธาน
   
 
คำนิยม/ปณิธาน
 
 
 
อาคเนย์ประกันชีวิต ดำเนินธุรกิจโดยยึดปณิธานตั้งแต่ครั้งเริ่มก่อตั้งบริษัท ด้วยการเสริมสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้แก่คนไทย มุ่งหวังให้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตมีความผาสุก เกิดความมั่นคงแก่ครอบครัว โดยยึดมั่นหลักการแห่งวิชาชีพการประกันชีวิต เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งถือประโยชน์ของผู้เอาประกันเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก บริษัทฯ จึงให้บริการด้วยความมั่นคง ซื่อตรง และห่วงใยต่อลูกค้าเสมอมา มุ่งบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร ให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยเสถียรภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีความมุ่งมั่นในการให้บริการอย่างมืออาชีพ สรรค์สร้างรูปแบบสินค้า และบริการที่ทันสมัย และพร้อมที่จะสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ภายใต้ปรัญชาแห่งการให้บริการลูกค้า ดุจเพื่อนสนิทที่ไว้วางใจ "อาคเนย์ เพื่อน...ที่คุณวางใจ"