หน้าแรก คำถาม-คำตอบ แผนผังเว็บไซต์ ตัวแทนประกันชีวิต ติดต่อกับเรา  
 

 
 
 
ภาคเหนือ [11]   สาขา
           
+ ลำปาง
  + นครสวรรค์
  + เชียงราย
  + พิษณุโลก
  + พิจิตร
  + อุตรดิตถ์
  + แพร่
  + พะเยา
  + ตาก
  + น่าน
  + เชียงใหม่
  หน้าแรก/ติดต่อกับเรา/ติดต่อสำนักงานสาขา์
   
 
 
ปัจจุบัน อาคเนย์ประกันชีวิตมีเครือข่ายให้บริการสาขา กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร ด้วยระบบออนไลน์ ให้ความใส่ใจในทุกกรมธรรม์ของท่านไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใดสามารถติดต่อขอรับบริการได้ทั่วประเทศ..
 
 
สำนักงานภาคเหนือ
 
 
อาคเนย์ประกันชีวิต สาขาลำปาง
 
   
ที่อยู่ติดต่อ โทรศัพท์
เลขที่ 270 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง - เชียงราย ตำบลพระบาท
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
อีเมล์แอดเดรส
BR_LAMPA@selic.co.th
0 5421 7824,
0 5431 7880-1
0 5422 2692
โทรสาร
0 5431 7746
 
 
อาคเนย์ประกันชีวิต สาขานครสวรรค์
 
   
ที่อยู่ติดต่อ โทรศัพท์
เลขที่ 605/372-3 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก
ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
อีเมล์แอดเดรส
BR_NSAWA@selic.co.th
0 5622 7427  
โทรสาร
0 5622 7426
 
 
อาคเนย์ประกันชีวิต สาขาเชียงราย
 
   
ที่อยู่ติดต่อ โทรศัพท์
เลขที่ 168/8 ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
อีเมล์แอดเดรส
BR_CHIAR@selic.co.th
0 5371 7227
 
โทรสาร
0 5371 7227
 
 
อาคเนย์ประกันชีวิต สาขาพิษณุโลก

 
   
ที่อยู่ติดต่อ โทรศัพท์
เลขที่ 209/29-31 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
อีเมล์แอดเดรส
BR_PHITS@selic.co.th
0 5521 9838 0 5525 1241
โทรสาร
0 5525 9719
 
 
อาคเนย์ประกันชีวิต สาขาพิจิตร
 
   
ที่อยู่ติดต่อ โทรศัพท์
เลขที่ 20/6-7 ถนนคลองคะเชนทร์์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
อีเมล์แอดเดรส
BR_PHICH@selic.co.th
0 5699 0869  
โทรสาร
0 5699 0870
 
 
อาคเนย์ประกันชีวิต สาขาอุตรดิตถ์
 
   
ที่อยู่ติดต่อ โทรศัพท์
เลขที่ 276/5-6 ถนนบรมอาสน์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
อีเมล์แอดเดรส
BR_UTTAR@selic.co.th
0 5540 7432
โทรสาร
0 5544 0269
 
 
อาคเนย์ประกันชีวิต สาขาแพร่
 
   
ที่อยู่ติดต่อ โทรศัพท์
เลขที่ 96/11-12 ถนนช่อแฮ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง
จังหวัดแพร่ 54000
อีเมล์แอดเดรส
BR_PHRAE@selic.co.th
0 5451 1680, 0 5462 5975
โทรสาร
0 5452 3698
 
 
 
อาคเนย์ประกันชีวิต สาขาพะเยา
 
   
ที่อยู่ติดต่อ โทรศัพท์
เลขที่ 104/12 หมู่ 17 ตำบลต๋อม อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
อีเมล์แอดเดรส
BR_PHAYA@selic.co.th
0 5448 4024
โทรสาร
0 5448 4025
 
 
 
อาคเนย์ประกันชีวิต สาขาตาก
 
   
ที่อยู่ติดต่อ โทรศัพท์
เลขที่ 156, 156/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง
จังหวัดตาก 63000
อีเมล์แอดเดรส
BR_TAK@selic.co.th
0 5554 0596
โทรสาร
0 5551 1435
 
 
 
อาคเนย์ประกันชีวิต สาขาน่าน
 
   
ที่อยู่ติดต่อ โทรศัพท์
เลขที่ 77/10 ถนนมหาวงศ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง
จังหวัดน่าน 55000
อีเมล์แอดเดรส
BR_NAN@selic.co.th
0 5477 1259
โทรสาร
0 5475 7361
 
 
 
อาคเนย์ประกันชีวิต สาขาเชียงใหม่
 
   
ที่อยู่ติดต่อ โทรศัพท์

เลขที่ 15-17 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกตุ (เชิงสะพานวรรัฐ)

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

อีเมล์แอดเดรส
BR_CHIMA@selic.co.th

0 5324 9008-9

0 5324 9010

0 5324 1512
โทรสาร
0 5324 9011