Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าแรก คำถาม-คำตอบ แผนผังเว็บไซต์ ตัวแทนประกันชีวิต ติดต่อกับเรา  
 

 
 
 
อาคเนย์ประกันชีวิต มีตำแหน่งงาน มากมาย ที่รอให้คุณเข้ามาร่วมงานกับเรา
 
สนใจติดต่อ หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารและรูปถ่ายได้ที่
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ชั้น 9
เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กทม. 10500
โทร. 0 2631 1331 ต่อ 280 , 287
โทรสาร. 0 2236 7614
อีเมล์.
vilawan.n@seic.co.th
 
 
สมัครงานออนไลน์
แผนที่ตั้งบริษัท
 
 
  TCC Group Career Center
  TCC Group is one of the Thailand’s prominent conglomerates covering almost all phases of business lines
 
 
  อ่านต่อ  
 
 
  หน้าแรก/ร่วมงานกับเรา/สมัครงานกับอาคเนย์
   
 
 
ตลอด 6 ทศวรรษแห่งความเจริญก้าวหน้าของอาคเนย์ พนักงานอาคเนย์ถือเป็นบุคลากรที่มี ค่ายิ่ง ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จ มาจนทุกวันนี้ ด้วยอาคเนย์ประกัน ชีวิตมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้พนักงาน ทุกคนเป็นบุคลากรมืออาชีพ มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานเป็นสำคัญ พนักงานทุกระดับของ อาคเนย์ จะได้รับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาความเป็นมืออาชีพ ในสายงานต่างๆ อย่าง ต่อเนื่อง เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
 
ตำแหน่งงานที่สนใจ
 
 
 
ประเภทงานที่สนใจ
สาขาวิชาชีพ
ตำแหน่งงานที่สนใจ
ลักษณะงานที่ต้องการ
งานประจำ (Full Time) งานนอกเวลา (Part Time)
งานประกันชีวิต งานสำหรับนักศีกษาฝึกงาน (Training)
ระด้บเงินเดือนที่ต้องการ บาท (ขึ้นไป)
สนใจทำงานที่
กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด(ระบุ) 
 
ประวัติส่วนบุคคล
 
 
 
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
นามสกุล*
อีเมลล์ *
บัตรประชาชนเลขที่ *
ออก ณ อำเภอ
ที่อยู่ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
ภูมิลำเนาเดิม *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์ที่บ้าน *
โทรศัพท์มือถือ
 
รายละเอียดส่วนตัว
 
 
 
วัน/เดือน/ปีเกิด *
อายุ  ปี
เพศ *
สถานภาพ *
ถ้าแต่งงานแล้ว  
ชื่อสามีหรือภรรยา
สถานที่ทำงาน
ที่อยู่
ส่วนสูง *
ซม. น้ำหนัก *    กก.
สัญชาติ *
เชื้อชาติ *
ศาสนา *
จำนวนบุตร  คน
สถานภาพทางทหาร *
อาชีพปัจจุบัน
รายได้โดยประมาณ  บาท/เดือน
บิดาชื่อ
อายุ
 ปี อาชีพ  
 
ยังมีชีวิตอยู่ ถึงแก่กรรม
มารดาชื่อ
อายุ
 ปี อาชีพ  
 
ยังมีชีวิตอยู่ ถึงแก่กรรม
จำนวนพี่น้องทั้งหมด  คน
เป็นคนที่
1. ชื่อ-สกุลของพี่น้อง
  อาชีพ
2. ชื่อ-สกุลของพี่น้อง
  อาชีพ
 
ประวัติการศึกษาสูงสุด
 
 
 
1. วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครงาน
  ระดับการศึกษา *
  สถานศึกษา *
  วุฒิการศึกษา *
  สาขาวิชา *
  สำเร็จการศึกษา
กำลังศึกษาอยู่   สำเร็จการศึกษา เมื่อปี  
  เกรดเฉลี่ย
 
2. วุฒิการศึกษา (ก่อนหน้า)
  ระดับการศึกษา *
  สถานศึกษา *
  วุฒิการศึกษา *
  สาขาวิชา *
  สำเร็จการศึกษา
กำลังศึกษาอยู่   สำเร็จการศึกษา เมื่อปี  
  เกรดเฉลี่ย
 
ประวัติการทำงาน
 
 
 
ประสบการณ์ทำงานรวม  ปี
1. ประสบการณ์การทำงาน
เริ่มจาก
  ถึง  
  ชื่อบริษัท
  ที่อยู่
ตำแหน่ง
เงินเดือน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
สาเหตุที่ออก
   
2. ประสบการณ์การทำงาน
เริ่มจาก
  ถึง  
  ชื่อบริษัท
  ที่อยู่
  ตำแหน่ง
  เงินเดือน
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
  สาเหตุที่ออก
 
ประวัติการฝึกอบรม
 
 
 

1. ประวัติการฝึกอบรม

 
  ระยะเวลา
  ถึง  
  สถาบันอบรม
  หลักสูตร
   
2. ประวัติการฝึกอบรม  
  ระยะเวลา
  ถึง  
  สถาบันอบรม
  หลักสูตร
 
ความสามารถ ผลงานต่าง ๆ
 
 
 
ความสามารถทางภาษา
พูด   อ่าน   เขียน
ภาษาไทย

ดีมาก

ดี

พอใช้
 

ดีมาก

ดี

พอใช้
 

ดีมาก

ดี

พอใช้
ภาษาอังกฤษ

ดีมาก

ดี

พอใช้
 

ดีมาก

ดี

พอใช้
 

ดีมาก

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดี

พอใช้
 

ดีมาก

ดี

พอใช้
 

ดีมาก

ดี

พอใช้

ดีมาก

ดี

พอใช้
 

ดีมาก

ดี

พอใช้
 

ดีมาก

ดี

พอใช้
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม 
พิมพ์ดีด
ไทย (คำ/นาที)  อังกฤษ (คำ/นาที) 
มีใบอนุญาตขับขี่
รถจักรยานยนต์ มี ไม่มี
รถยนต์ มี ไม่มี
มีพาหนะส่วนตัว
ทำงานต่างจังหวัด
ได้ ไม่ได้   ทำงานเป็นกะ ได้ ไม่ได้
ความสามารถพิเศษอื่นๆ
1.
2.
3.
4.
5.
ท่านเคยเป็นสมาชิกชมรม,กรรมการสมาคมหรือสหภาพใดๆหรือไม่
 
เคย ไม่เคย
ถ้าเคยตำแหน่ง
ผลงาน โครงการ
เกียรติประวัติ
และประสบการณ์อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง
แนบรูปถ่าย หรือ
ประวัติเพิ่มเติม

[ไฟล์เอกสารหรือรูปภาพ gif, jpg, doc, pdf ขนาดไม่เกิน 2 mb]
แสดงรูปใหม่คลิกรูปภาพ
 
 
พิมพ์อักษรตามที่เห็นด้านบน
 
  * ข้อมูลจำเป็นต้องกรอก