Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าแรก คำถาม-คำตอบ แผนผังเว็บไซต์ ตัวแทนประกันชีวิต ติดต่อกับเรา  
 

  หน้าแรก/กรมธรรม์อาคเนย์/สัญญาเพิ่มเติม
   
 
สัญญาเพิ่มเติม
 
 
   
 
นอกจากผู้เอาประกันที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว ยังสามารถซื้อความคุ้มครองในส่วนของการประกันสุขภาพได้อีกด้วย โดยสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ในกรณีเมื่อเจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดการรักษา และยังสามารถซื้อความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุได้อีกด้วย โดยสิทธิที่ได้รับจากการซื้อประกันอุบัติเหตุเพิ่ม คือความคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุทุกกรณี เมื่อประสบอุบัติเหตุก็จะได้รับค่าชดเชยเป็นรายวัน และถ้าเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ จะได้รับเงินในส่วนของประกันชีวิต และในส่วนของประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม
  เลือกรับสิทธิความคุ้มครองที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพียงชำระเบี้ยประกันเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย
  สัญญาเพิ่มเติมหลากหลายแบบเพื่อให้ความคุ้มครองที่สมบูรณ์มากขึ้น ได้แก่
 
+ คุ้มครองภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ เช่น สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือเสียชีวิต
+ คุ้มครองจากการถูกฆาตกรรม หรือการถูกลอบทำร้ายร่างกาย
+ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่าอาหาร เป็นต้น
+ เงินชดเชยรายวัน กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลฐานะผู้ป่วยใน
+ เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
+ คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
+ คุ้มครองการชำระเบี้ยของสัญญาหลัก หากทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
+ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ