Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าแรก คำถาม-คำตอบ แผนผังเว็บไซต์ ตัวแทนประกันชีวิต ติดต่อกับเรา  
 

  หน้าแรก/กรมธรรม์อาคเนย์/ประกันรายบุคคล
   
 
เลือกให้เหมาะกับคุณ แบบประกันอาคเนย์ คำนวณเบี้ยประกัน กรมธรรม์่ยอดฮิต
ทรัพย์มั่นคง 2489-R
 
  ระยะความคุ้มครอง ครบอายุ 89 ปี / ระยะชำระเบี้ย 24 ปี
 
 
ความคุ้มครองและผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย
 
  กรณีผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่
 
+ ครบกำหนดการชำระเบี้ยประกันภัย สิ้นปีที่ 25 รับเงินจ่ายคืนพิเศษ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
+ ครบกำหนดสัญญารับเงินครบสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
   
  กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตระหว่างสัญญา
 
+ รับเงินทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


เงื่อนไขการรับประกัน
 
 
+ อายุรับประกันภัย 30 วัน - 64 ปี
+ จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
+ ชื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ทุกแบบ ภายใต้ระเบียบการรับประกันตามระเบียบบริษัท
+ สามารถเลือกชำระเบื้ยประกันภัยได้ 3 แบบ คือ รายปี, ราย 6 เดือน และราย 3 เดือน
+ การแถลงสุขภาพหรือรับการตรวจสุขภาพให้ปฏิบัติตามระเบียบการรับประกัน
 
จุดเด่น
 
  เบี้ยประกันภัยต่ำ เหมาะสำหรับผู้ต้องการความคุ้มครอง


  นอกจากนี้ยังมีสัญญาเพิ่มเติมพิเศษหลากหลายแบบเพื่อให้ความคุ้มครองที่สมบูรณ์มากขึ้น ได้แก่
 
+ คุ้มครองภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ เช่น สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือเสียชีวิต
+ คุ้มครองจากการถูกฆาตกรรม หรือการถูกลอบทำร้ายร่างกาย
+ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่าอาหาร เป็นต้น
+ เงินชดเชยรายวัน กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลฐานะผู้ป่วยใน
+ เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
+ คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
+ คุ้มครองการชำระเบี้ยของสัญญาหลัก หากทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
+ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ