หน้าแรก คำถาม-คำตอบ แผนผังเว็บไซต์ ตัวแทนประกันชีวิต ติดต่อกับเรา  
 

 
  หน้าแรก/บริการด้วยใจ/แนะนำใช้บริการต่างๆ
   
 
แนะนำใช้บริการต่างๆ
 
 
นอกเหนือจากรูปแบบกรมธรรม์ที่มีให้เลือกอย่างเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า อาคเนย์ประกันชีวิตยังได้
สรรค์สร้างงานบริการลูกค้า เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายตลอดอายุสัญญาความคุ้มครองของกรมธรรม์
+ บริการด้านการชำระเบี้ยประกัน
+ บริการผู้ถือกรมธรรม์
+ บริการเรียกร้องสินไหมทดแทน
+ บริการพิเศษ อาคเนย์ เฮลท์ เครดิต (Health Credit)
+ บริการรับเรื่องร้องเรียน
+ บริการด้านการพิจารณารับประกัน
+ บริการพิเศษ รับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (กรมธรรม์ PA)
   
บริการรับเรื่องร้องเรียน
ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ สามารถร้องเรียน เกี่ยวกับการให้บริการ การขอให้มีการทบทวน การชดใช้เงินตามกรมธรรม์ หรือการขอให้ทบทวนการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ได้ที่ ศูนย์ดูแลลูกค้า (Customer Care Center/CCC) โทร. 02-631-1331 ซึ่งบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบ และพิจารณาข้อมูลเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้เสร็จ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับเรื่องร้องเรียน และได้รับหลักฐานจากผู้ร้องเรียนครบถ้วน
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ดูแลลูกค้า (Customer Care Center/CCC)
โทร. 02-631-1331 วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่าง 08.30 – 17.00 น.