หน้าแรก คำถาม-คำตอบ แผนผังเว็บไซต์ ตัวแทนประกันชีวิต ติดต่อกับเรา  
 

 
  หน้าแรก/บริการด้วยใจ/แนะนำใช้บริการต่างๆ
   
 
แนะนำใช้บริการต่างๆ
 
 

นอกเหนือจากรูปแบบกรมธรรม์ที่มีให้เลือกอย่างเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า อาคเนย์ประกันชีวิตยังได้
สรรค์สร้างงานบริการลูกค้า เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายตลอดอายุสัญญาความคุ้มครองของกรมธรรม์
+ บริการด้านการชำระเบี้ยประกัน
+ บริการผู้ถือกรมธรรม์
+ บริการเรียกร้องสินไหมทดแทน
+ บริการพิเศษ อาคเนย์ เฮลท์ เครดิต (Health Credit)
+ บริการรับเรื่องร้องเรียน
+ บริการด้านการพิจารณารับประกัน
+ บริการพิเศษ รับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (กรมธรรม์ PA)
   
บริการพิเศษ รับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (กรมธรรม์ PA)
อาคเนย์ประกันชีวิตมีโรงพยาบาลที่ให้บริการสำหรับผู้เอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ในการเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ผลประโยชน์ตามวงเงินที่กำหนดในเงื่อนไขกรมธรรม์ โดยมีข้อกำหนด ดังนี้
เป็นการรับการรักษาความบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง
ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้บริการได้โดยแสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย และบัตรประจำตัวประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายสินไหมทดแทน
โทร. 0 2631 1331 ต่อ 140 , 209