หลากหลายประกันสุขภาพหมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาล

ประกันชีวิตสุขภาพ

เจ็บป่วยพร้อมดูแล

ประกันชีวิตสุขภาพ

อาคเนย์ เฮลท์ โปรเทค

คุ้มครองโรคมะเร็งสูงสุด1ล้านบ.ชดเชยรายได้สูงสุด7แสนบ.เบี้ยฯเริ่ม6,691 บ./ปี

ประกันชีวิตสุขภาพ

ซูเปอร์ แคนเซอร์ แคร์

เบี้ยฯเ ริ่มต้น 6 บ./วันคุ้มครองโรคมะเร็ง และ 28 โรคร้ายแรงสูงสุด 1 ล้านบ.

ประกันชีวิตสุขภาพ

ซูเปอร์ ไลฟ์ ไฟท์ ไข้เลือดออก

คุ้มครองค่ารักษาสูงสุด 380,000 บ. เงินชดเชยรายได้ สูงสุด 1.4 ล้านบ.

ประกันชีวิตสุขภาพ

เลิฟลี่ คิดส์

ดูแลค่ารักษา772,000 บ./ครั้งค่าห้องสูงสุง5,000 บ./วันเบี้ยฯเริ่ม 19,667 บ./ปี

ประกันชีวิตสุขภาพ

Super Life Fight โรคร้าย

คุ้มครอง 28 โรคร้ายสูงสุด 1.5 ล้านบ.
คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี