ผลประกอบการ

ข้อมูลทางการเงิน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) จำนวนเงิน

    (หน่วย ล้านบาท)

ทุนจดทะเบียน 2,200
สินทรัพ์รวม 54,188
เงินสำรองประกันภัย 41,705
เบี้ยประกันภัยรับรวม (ก่อนหักประกันต่อ) 5,733
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 3,149


เอกสารดาวน์โหลด

หัวข้อ ดาวน์โหลด
งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 10.42 MB
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ปผช.1 ประจำไตรมาส 3 ปี 2563 557.74 KB
งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 7.93 MB
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ปผช.1 รายไตรมาสที่ 2 ปี 2563 541.72 KB
งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 20.56 MB
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ปผช.1 ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563 574.59 KB
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 26.23 MB
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล แบบ ปผช. 1 รายปี ประจำปี 2562 10.51 MB
งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 12.74 MB
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ปผช.1 ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562 562.67 KB
งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 12.13 MB
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล ปผช.1 ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2562 546.61 KB
  • ย้อนกลับ
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  •  

ซื้อประกันออนไลน์

ซื้อประกันผ่านอาคเนย์ออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกัน และการเงิน

พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ผ่านการนัดหมายออนไลน์ ให้บริการทุกที่ ทุกเวลา ตามใจคุณ